Tiết 1 – Tuần 35 – Ôn tập cuối học kì 2


1. Hãy thay cụm từ khi nào trong mỗi câu hỏi dưới đây bằng một cụm từ thích hợp (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ,...):a) Khi nào các bạn về quê thăm ông bà nội?...............................................................b) Khi nào các...