Tiết 2. EU – HỢP TÁC, LIÊN KÊT ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN


Điền nội dung thích hợp vào ô trống trong sơ đồ sau: bốn mặt tự do lưu thông của Thị trường chung châu Âu và lợi ích của chúng.Bốn mặt tự do lưu thông của Thị trường chung châu Âu...
Chọn ý trả lời đúngÝ nghĩa lớn nhất của việc đưa đồng ơ-rô vào sử dụng chung trong Liên minh châu Âu làA. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.B. thủ tiêu những rủi ro khi...
Hoàn thành bảng sauCÁC DỰ ÁN CỦA EU VÀ LỢI ÍCH CỦA CHÚNGDự án hợp tácSơ lược dự ánLợi íchSản xuất tên lửa đẩy A-ri-an  Sản xuất máy bay E-bớt  Đường hám giao thông dưới biển Măng-sơ  Trả lời:CÁC DỰ ÁN CỦA EU...
Chứng minh rằng việc liên kết vùng đã thể hiện được bốn mặt tự do lưu thông của Thị trường chung châu ÂuTrả lời:- Liên kết vùng là một khu vực biên giới của EU, ở đó người dân các...
Chọn ý trả lời đúngĐặc điểm nào sau đây không đúng với Thị trường chung châu Âu?A. Quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân được đảm bảo.B. Các nước EU có chính sách thương...