Tiết 2. KINH TẾ


Điền vào bảng sau các đặc điểm kinh tế chủ yếu đối với mỗi giai đoạn phát triển,của LB NgaĐẶC ĐIỂM KINH TÉ CHỦ YẾU CỦA LB NGA QUA CÁC GIAI ĐOẠN Giai đoạnĐặc điểm chủ yếu1. Khi còn trong Liên...
Quan sát hình dưới đây, nhận xét tình hình tăng trưởng GDP của LB Nga giai đoạn 1990 - 2005. Trả lời:Tốc độ tăng trưởng GDP của Liên bang Nga có sự biến động lớn trong thời kì 1990 – 2005,...
Chọn ý trả lời đúngThành tựu kinh tế cơ bản nhất mà LB Nga đạt được trong giai đoạn sau năm 2000 làA. sản lượng các ngành kinh tế tăng, dự trữ ngoại tệ lớn.B. đã thanh toán xong các...
Phân tích các bảng dưới đây để nêu rõ sự tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp của LB Nga.SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA LB NGA    NămSản phẩm19952005Dầu mỏ...
Chọn ý trả lời đúng Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự tăng trưởng kinh tế của LB Nga làA. đẩy mạnh phát triển khoa học - kĩ thuật, tăng năng suất lao động.B. chú ý đào tạo nguồn lao động...
Điền vào bảng dưới đây các ngành công nghiệp chủ yếu của LB Nga và nơi phân bố của chúngCÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU CỦA LB NGA VÀ SỰ PHÂN BỐ Các ngành chủ yếuPhân bốCông nghiệp truyền thống  Công nghiệp...
Dựa vào bảng số liệu dưới đây, vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực của LB Nga qua các năm. Từ đó rút ra nhận xét.SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CỦA LB NGA QUA CÁC NĂM(Đơn vị:...
Chọn ý trả lời đúngNgành công nghiệp mũi nhọn của LB Nga, có sản lượng đứng đầu thế giới (năm 2006) làA. công nghiệp luyện kim đen.B. công nghiệp khai thác dầu, khí tự nhiên.C. công nghiệp hàng không -...
Chọn ý trả lời đúngVùng kinh tế lâu đời, phát triển nhất của LB Nga làA. vùng Trung tâm.B. vùng Trung tâm đất đen.C. vùng U-ranD. vùng Viễn ĐôngTrả lời:Chọn A. vùng Trung tâm.