Tiết 2. Kinh tế – Đông Nam Á


II. Công nghiệpCông nghiệp Đông Nam Á đang phát triển theo hướng: tăng cường liên doanh, liên kết với nước ngoài, hiện đại hóa thiết bị, chuyển giao công nghệ và đào tạo kĩ thuật cho người lao động, chú...
III. Dịch vụCơ sở hạ tầng của các nước Đông Nam Á đang từng bước được hiện đại hóa: hệ thống giao thông được mở rộng và tăng thêm, thông tin liên lạc được cải thiện và nâng cấp. Hệ...
IV. Nông nghiệpĐông Nam Á có nền nông nghiệp nhiệt đới, giữ vị trí quan trọng trong việc nuôi sống hơn nửa tỉ dân ờ khu vực này. Các ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Á...
I. Cơ cấu kinh tếCơ cấu kinh tế ờ các nước Đông Nam Á có sự chuyển dịch ngày càng rõ nét, theo hướng từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang nền kinh tế phát triển...
Đề bàiDựa vào hình 11.5, nhận xét về xu hướng thay đổi cơ cấu GDP của một số quốc gia Đông Nam Á.Lời giải chi tiếtCơ cấu GDP các quốc gia có sự thay đổi theo hướng:- Giảm tỉ trọng...
Đề bàiHãy xác định trên hình 11.6  các vùng trồng lúa nước chủ yếu của Đông Nam Á.Lời giải chi tiếtCác vùng trồng lúa nước chủ yếu của Đông Nam Á: Việt Nam, Thái Lan, Lào, Mi-an-ma,In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin. BaitapSachgiaokhoa.com
Đề bàiTại sao các cây công nghiệp kể trên lại được trồng nhiều ở Đông Nam Á?Lời giải chi tiếtNguyên nhân: Nhờ có điều kiện tự nhiên thuận lợi- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với nguồn nhiệt ẩm...
Đề bàiHãy kể tên một số cây ăn quả được trồng nhiều ở khu vực Đông Nam Á.Lời giải chi tiếtMột số cây ăn quả được trồng nhiều ở khu vực Đông Nam Á: măng cụt, xoài, cam, mãng cầu,...
Đề bàiHãy kể tên những loài thủy sản, hải sản nhiệt đới có giá trị ở Đông Nam Á.Lời giải chi tiếtNhững loài thủy sản, hải sản nhiệt đới có giá trị ở Đông Nam Á: mực ống, tôm, cá...
Đề bàiTrình bày sự phát triển nông nghiệp của khu vực Đông Nam Á.Lời giải chi tiếtĐông Nam Á có nền nông nghiệp nhiệt đới, giữ vị trí quan trọng trong việc nuôi sống hơn nửa tỉ dân ở khu...
Đề bàiKể tên một số hãng nổi tiếng ở nước ngoài liên doanh với Việt Nam trong các ngành công nghiệp.Lời giải chi tiếtMột số hãng nổi tiếng ở nước ngoài liên doanh với Việt Nam trong các ngành công...
Đề bàiDựa vào hình 11.5 (sgk trang 102 Địa lí 11), cho biết những quốc gia nào ở Đông Nam Á có tỉ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP (năm 2004) cao, quốc gia nào còn thấp.Lời giải...