Tiết 2. Kinh tế – Hoa Kì


3. Nông nghiệpHòa Kì có nền nông nghiệp đứng hàng đầu thế giới. Giá trị sản lượng của nông nghiệp năm 2004 là 105 tỉ USD, chiếm 0,9 % GDP.Cơ cấu nông nghiệp có sự chuyển dịch: giảm tỉ trọng...
Đề bàiDựa vào bảng 6.3 hãy so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục.Bảng 6.3. GDP của Hoa Kì và một số châu lục – năm 2004Toàn thế giới40887,8Hoa Kì11667,5Châu Âu14146,7Châu Á10092,9Châu Phi790,3Lời giải chi...
Đề bàiDựa vào hình 6.6, hãy trình bày sự phân bố các vùng sản xuất nông nghiệp chính của Hoa Kì.Lời giải chi tiếtSự phân bố các vùng sản xuất nông nghiệp chính của Hoa Kì: có 6 vùng nông...
Đề bàiDựa vào bảng 6.3, vẽ biểu đồ so sánh GDP Hoa Kì với thế giới và một số châu lục?Bảng 6.3. GDP của Hoa Kì và một số châu lục – năm 2004Toàn thế giới40887,8Hoa Kì11667,5Châu Âu14146,7Châu Á10092,9Châu Phi790,3Lời giải...
Đề bàiNhận xét xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công naghiệp và giải thích nguyên nhân.Lời giải chi tiết- Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp Hoa Kì:+ Giảm tỉ trọng các ngành sản xuất truyền thống:...
Đề bàiTrình bày những  nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân hóa lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì?Lời giải chi tiết- Địa hình phân hóa đa dạng thành các miền địa hình rộng lớn: các vùng đồng...
I. Quy mô nền kinh tế của Hoa KìHoa Kì được thành lập năm 1776, nhưng đến năm 1890 nền kinh tế đã vượt qua Anh, Pháp để giữ vị trí đứng đầu thế giới cho đến ngày nay.GDP bình quân...
II. Các ngành kinh tế1. Dịch vụKhu vực dịch vụ phát triển mạnh với tỉ trọng trong GDP năm 1960 là 62,1 %, năm 2004 là 79,4 %a) Ngoại thươngTổng kinh ngạch xuất, nhập khẩu của Hoa Kì năm 2004...
2. Công nghiệpCông nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì. Tuy nhiên, tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP có xu hướng giảm năm 1960 là 33,9 % năm 2004 là...