Tiết 2. MỘT SỐ VÂN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH


Quan sát thông tin dưới đây:- Nhiều tài nguyên khoáng sản- Khí hậu, đất đai thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. ><Các nước Mĩ La tinh có từ 37% đến 62% số dân sống dưới mức nghèo khổ. Hãy nêu nguyên nhân dẫn tới...
Quan sát biểu đồ dưới đây:Nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 - 2004Trả lời:Mĩ La tinh có tốc độ phát triển kinh tế không ổn định: (Dẫn chứng số liệu)Nguyên nhân chính...
Dựa vào bảng số liệu sau:GDP VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ NƯỚC MĨ LA TINH NĂM 2004NướcGDP (tỉ USD)Tổng số nợ (tỉ USD)Tỉ lệ nợ so với GDP(%)Ác-hen-ti-na151,5158,0 Bra-xin605,0220,0 Chi-lê94,144,6 -    Tính tỉ lệ nợ so với GDP của các nước...
Chọn ý trả lời đúngVấn đề xã hội nào dưới đây khống phải của các nước Mĩ La tinh?A. Một bộ phận lớn dân cư còn trong tình trạng đói nghèo.B. Có sự chênh lệch quá lớn về thu nhập...
Nêu các biện pháp mà gần đây nhiều nước Mĩ La tinh đã áp dụng để cải thiện tình hình kinh tế trong nướcTrả lời:Các biện pháp mà gần đây nhiều nước Mĩ La tinh đã áp dụng để cải...