Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La Tinh


I. Một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội của Mĩ La TinhMĩ La Tinh có nhiều tài nguyên khoảng sản, chủ yếu là quãng kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu. Tài nguyên đất,...
II. Một số vấn đề về kinh tế của Mĩ La TinhĐa số các nước Mĩ La tinh có tốc độ phát triển kinh tế không đều. Tình hình chính trị không ổn định đã tác động mạnh tới sự phát...
Đề bàiDựa vào hình 5.3, cho biết: Mĩ La Tinh có những cảnh quan và tài nguyên khoáng sản gì?Lời giải chi tiết- Các cảnh quan: khá đa dạng+ Rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm (diện tích lớn nhất),+...
Đề bàiDựa vào bảng 5.3, nhận xét tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La Tinh?Lời giải chi tiếtTỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La...
Đề bàiDựa vào hình 5.4, hãy nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985-2004?Lời giải chi tiếtGiai đoạn 1985 -2004,  GDP của Mĩ La tinh tăng lên rất nhanh, nhưng còn biến động:+ Tăng...
Đề bàiDựa vào bảng 5.4 cho biết đến năm 2004, những quốc gia nào ở Mĩ La tinh có tỉ lệ nợ nước ngoài cao (so với GDP)Lời giải chi tiết- Tính toán cho thấy:+ Ác-hen-ti-na: tổng số nợ bằng...
Đề bàiVì sao các nước Mĩ La tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao?Lời giải chi tiếtNguyên nhân là do:- Cuộc cải cách...
Đề bàiDựa vào hình 5.4, lập bảng và nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 -2004?Lời giải chi tiếtNhận xét:Giai đoạn 1985 -2004,  GDP của Mĩ La tinh tăng lên rất nhanh, nhưng...
Đề bàiNhững nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định?Lời giải chi tiếtNguyên nhân là do:- Cuộc cải cách ruộng đất không triệt để đã tạo điều kiện cho các...