Tiết 2. THỰC HÀNH TÌM HIỂU VỀ DÂN CƯ Ô-XTRÂY-LI-A


Số dân và sự gia tăng dân số Trả lời:- Dân số Ô-xtrây-li-a còn ít: hơn 20 triệu dân trên 7,7 triệu km2.- Dân số tăng chậm: 1900: 4,7 triệu; 1939: 6,9 triệu; 1985: 15,8 triệu; 2000: 19,2 triệu; 2005: 20,4...
Sự phân bố dân cưTrả lời:- Mật độ dân số ở Ô-xtrây-li-a thấp nhất trong số các lục địa có người ở (3 người/km2).- Dân cư phân bố rất không đều:Theo vùng:+  Khoảng 90% dân số sông tập trung trên...
Chất lượng dân cưTrả lời:- Dân cư ô-xtrây-li-a có trình độ học vấn cao: tỉ lệ phổ cập giáo dục và tốt nghiệp đứng hàng đầu thế giới.- Ô-xtrây-li-a là một trong 10 nước đứng hàng đầu thế giới về...
Câu 1 (4,0 điểm). Giải thích sự phân bố các trung tâm công nghiệp lớn và các vùng nông nghiệp trù phú của Trung Quốc.Câu 2 (1,0 điểm). Kể tên các quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa và...