Tiết 2 – Tuần 27 – Ôn tập giữa học kì 2


1. Viết từ ngữ về bốn mùa: 2. Ngắt đoạn trích sau thành 5 câu rồi chép vào chỗ trống. Nhớ viết hoa chữ đầu câu:    Trời đã vào thu những đám mây bớt đổi màu trời bớt nặng gió hanh...