Tiết 3. HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)


Tại sao mục tiêu chủ yếu của các nước ASEAN là hoà bình, ổn định cùng phát triển?Trả lời:Mục tiêu chủ yếu của các nước ASEAN là hoà bình, ổn định cùng phát triển vì:- Các nước Đông Nam Á...
Bằng hiểu biết của mình, em hãy lấy một ví dụ minh hoạ cho cơ chế hợp tác của các nước ASEAN.Trả lời:Một số ví dụ về  cơ chế hợp tác của các nước ASEAN là:- Thông qua các diễn...
Điền vào bảng sau các nội dung thích hợpCÁC THÀNH TỰU CỦA ASEANKhía cạnhThành tựu (minh hoạ bằng ví dụ)Tăng trưởng kinh tế Đời sống nhân dân Môi trường chính trị Các vấn đé khác Trả lời:CÁC THÀNH TỰU CỦA ASEANKhía cạnhThành tựu (minh...
Lấy ví dụ để thấy rằng việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường chưa hợp lí và còn nhiều bất cập là một trong những thách thức của ASEAN. Theo em, cần phải khắc phục...
Nêu những cơ hội và thách thức đối với nước ta khi gia nhập ASEAN.Trả lời:Những cơ hội và thách thức đối với nước ta khi gia nhập ASEAN:a)  Cơ hội-Xuất được hàng trên thị trường rộng lớn.- Giao lưu...
Chọn ý trả lời đúngViệt Nam gia nhập ASEAN nămA. 1967                 B. 1994                  C. 1995                 D....