Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)


I. Mục tiêu và cơ chế hợp tác của ASEANNăm 1967, tại Băng Cốc (Thái Lan), 5 nước: Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin và Xin-ga-po đã kí tuyên bố về việc thành lập “Hiệp hội các nước Đông Nam Á”...
II. Thành tựu của ASEAN- Qua 40 năm tồn tại và phát triển, thành tựu lớn nhất mà ASEAN đạt được là 10/11 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên của ASEAN. Năm 2004, GDP của ASEAN đạt là...
III. Thách thức đối với ASEAN1) Trình độ phát triển còn chênh lệchTrong khi GDP bình quân đầu người theo giá thực tế năm 2004 của Xin-ga-po rất cao (25 207 USD), thi ở nhiều nước chỉ số này lại rất...
IV. Việt Nam trong quá trình hội Nhập ASEANGia nhập ASEAN, Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, từ hợp tác về kinh tế tới hợp tác về văn hóa, giáo...
Đề bàiHãy cho biết, trong khu vực Đông Nam Á còn nước nào chưa gia nhập ASEAN.Lời giải chi tiếtĐông-ti-mo là nước chưa gia nhập ASEAN.
Đề bàiTại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định.Lời giải chi tiếtMục tiêu của ASEAN nhẫn mạnh đến sự ổn định vì:- Các nước Đông Nam Á có nhiều dân tộc, một số dân tộc...
Đề bàiTrình độ phát triển giữa một số quốc gia còn quá chênh lệch đã ảnh hưởng gì tới mục tiêu phấn đấu của ASEAN?Lời giải chi tiếtTrình độ phát triển giữa một số quốc gia còn quá chênh lệch...
Đề bàiBằng hiểu biết của mình, hãy lấy ví dụ cụ thể minh họa cho một trong các cơ chế hợp tác để đạt được mục tiêu chung của ASEAN?Lời giải chi tiết- Cơ chế hợp tác của ASEAN thông...
Đề bàiHãy kể thêm các thành tựu của ASEAN.  Nguyên nhân nào dẫn tới các thành tựu đó?Lời giải chi tiết* Các thành tựu khác của ASEAN: - Năm 2016, tổng GDP của ASEAN đứng thứ sáu trên thế giới và...
Đề bàiTình trạng đói nghèo ở một bộ phận dân cư sẽ gây ra những trở ngại gì trong việc phát triển-kinh tế xã hội của mỗi quốc gia?Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách gì để...
Đề bàiNêu các mục tiêu của ASEAN?Lời giải chi tiếtCác mục tiêu của ASEAN:- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của các nước thành viên.- Xây dựng khu vực có nền hòa bình, ổn định.- Giải...
Đề bàiLấy ví dụ để thấy rằng việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên chưa hợp lí là một trong những thách thức của ASEAN. Cần phải khắc phục những điều đó bằng những biện pháp nào?Lời...