Tiết 3 – Ôn tập cuối học kì I trang 148 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


  Lời giải chi tiết1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Thi tìm nhanh một số bài tập đọc trong sách Tiếng Việt 2, tập một theo mục lục.Trả lời:- Tập đọc: Câu chuyện bó đũa, trang 112 (Chủ điểm Anh em)- Tập đọc: Hai anh em, trang...

  Lời giải chi tiết

  1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

  2. Thi tìm nhanh một số bài tập đọc trong sách Tiếng Việt 2, tập một theo mục lục.

  Trả lời:

  – Tập đọc: Câu chuyện bó đũa, trang 112 (Chủ điểm Anh em)

  – Tập đọc: Hai anh em, trang 119 (Chủ điểm Anh em)

  3. Nghe – viết:

      Đầu năm, Bắc học còn kém, nhưng em không nản, mà quyết trở thành học sinh giỏi. Ở lớp, điều gì chưa hiểu, em nhờ cô giảng lại cho. Ở nhà, em học bài thật thuộc và làm bài tập đầy đủ. Chỉ ba tháng sau, em đã đứng đầu lớp.

  Theo Tiếng Việt 2, 1982