Tiết 3 – Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


  Lời giải chi tiết1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu trong những câu sau:a) Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.- Đàn trâu thung thăng gặm cỏ ở đâu?b) Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên...

  Lời giải chi tiết

  1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

  2. Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu trong những câu sau:

  a) Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.

  – Đàn trâu thung thăng gặm cỏ ở đâu?

  b) Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp.

  – Chú mèo mướp nằm lì ở đâu?

  c) Tàu Phương Đông buông neo trong vùng biển Trường Sa.

  – Tàu Phương Đông buông neo ở đâu?

  d) Bên vệ đường, một chú bé đang say mê thổi sáo.

  – Chú bé say mê thổi sáo ở đâu?

  3. Điền dấu chấm hỏi hay dấu phẩy vào mỗi chỗ trống trong truyện vui sau?

  Trả lời:

      Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn:

  – Chiến này, mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết một chữ nào ?

      Chiến đáp:

  – Thế bố cậu là bác sĩ răng, sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào ?