Tiết 3 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 – Tiếng việt 3 tập 2


1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Ngôi nhà chung:..............................2 Viết tiếp hoàn chỉnh các khổ thơ sau của bài thơ Một mái nhà chung: Mọi mái………………………..Có mái…………………………Là.............................………………………vô cùng. Mọi mái………………………..…………….……….nhà chung………………..……..vòm caoBảy sắc.……………………… Bạn ơi,………………………......................lên trôngBạn ơi,………………………..Hát câu……………………….. TRẢ...