Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông ng…


Đề bàiQua bảng số liệu:Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga qua các năm và nhận xét.Lời giải chi tiết Biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga giai đoạn 1990 -2004Nhận xét:Nhìn...
Đề bàiDựa vào hình 8.10, nêu sự phân bố các cây trồng vật nuôi chủ yếu của LB Nga. Giải thích sự phân bố đó.Lời giải chi tiết- Lúa mì:+ Phân bố ở đồng bằng Đông Âu, phía Nam đồng...