Tiết 3. THỰC HÀNH TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA NHẬT BẢN


Dựa vào bảng dưới đây, hãy:GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1990 - 2004(Đơn vị: tỉ USD)NămLĩnh vực19901995200020012004Xuất khẩu287,6443,1479,2403,5565,7Nhập khẩu235,4335,9379,5349,1454,5a) Tính cơ cấu xuất, nhập khẩu của Nhật Bản và điền vào bảngb) Vẽ biểu đồ thể hiện...
Nhận xét hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật BảnHOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA NHẬT BẢNHoạt độngĐặc điểm nổi bậtXuất khẩu Nhập khẩu Bạn hàng thương mại Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Viện trợ phát triển chính thức (ODA)  Trả...