Tiết 3. THỰC HÀNH TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU


Điền vào bảng sau những thuận lợi và khó khăn của các nước thành viên EU khi tham gia thị trường chung châu Âu và sử dụng đồng tiền chung ơ-rô:Trả lời:Thuận lợi+ Xóa bỏ những trở ngại trong việc...
Dựa vào bảng 7.2 SGK Chuẩn hoặc bảng 9.2 SGK Nâng cao:a)   Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và một số quốc gia trên thế giới.b)   Nhận xét về vị thế kinh tế của...