Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu


Đề bàiDựa vào bảng thông tin dưới đây và những hiểu biết của bản thân, hãy cho biết việc hình thành thị trường chung châu Âu và việc sử dụng chung đồng Ơ-rô đã tạo ra những thuận lợi gì...
Đề bài- Dựa vào bảng 7.2, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và một số nước trên thế giới.- Dựa vào biểu đồ đã hoàn thành và những hiểu biết của bản thân,...