Tiết 3. THỰC HÀNH : TÌM HlỂU SỰ THAY ĐỔI GDP VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP CỦA LIÊN BANG NGA


Tìm hiểu sự thay đổi GDP của LB Nga.Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga qua các năm và nhận xét.GDP CỦA LB NGA QUA CÁC NÄM(Đơn vị: tỉ...
Tìm hiểu sự phân bố nông nghiệp LB Nga Quan sát lược đồ trên và ghi kết quả vào bảng sau: Ngành sản xuấtNơi phân bốGiải thíchTrồng trọt- Lúa mì- Củ cải đường    Chăn nuôi-Bò- Cừu- Lợn- Thú có lông quý      Trả lời:Sản phẩmPhân...
Câu 1 (4,0 điểm). Trình bày sự thay đổi về cơ cấu và phân bố trong sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì.Cáu 2 (1,0 điểm). Hãy nêu 4 nội dung tự do lưu thông trong...