Tiết 4 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 115 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2


  1. Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 164). Tìm trong bài đọc và viết lại:- Một câu hỏi:             - Một câu kể:- Một câu cảm:- Một câu khiến:2. Viết lại những trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn có trong bài.- Trạng ngữ chỉ...

  1. Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 164). Tìm trong bài đọc và viết lại:

  – Một câu hỏi:             

  – Một câu kể:

  – Một câu cảm:

  – Một câu khiến:

  2. Viết lại những trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn có trong bài.

  – Trạng ngữ chỉ thời gian:……………………

  – Trạng ngữ chỉ nơi chốn:……………………

  TRẢ LỜI:

  1. Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 164). Tìm trong bài đọc và viết lại:

  – Một câu hỏi: Răng em đâu, phải không?

  – Một câu kể: Có một lần trong giờ tập đọc, tôi nhét tờ giấy vào mồm.

  – Một câu cảm: Bộng răng sưng của bạn ấy chuyển sang má khác rồi!

  – Một câu khiến: Em về nhà đi!

  2. Viết lại những trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn có trong bài.

  – Trạng ngữ chỉ thời gian: Có một lần trong giờ tập đọc, tôi

  – Trạng ngữ chỉ nơi chốn: Ngồi trong lớp tôi lấy lưỡi…

  Bài tập cùng chuyên mục