Tiết 4 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 – Tiếng Việt 3 tập 2


Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi.                         Cua càng thổi xôiCua Càng đi hội                          ...