Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của…


Đề bàiDựa vào hình 11.9, hãy nhận xét về cán cân thương mại trong giai đoạn 1990 - 2004 của một số quốc gia Đông Nam Á.Lời giải chi tiếtGiai đoạn 1990 – 2004, cán cân thương mại của các...