Tiết 6 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 – Tiếng Việt 3 tập 2


1 Viết tiếp để hoàn chỉnh các khổ thơ sau của bài Mưa:Mây đen………………………………………………………………chiều nayMặt trời………………………………Chui vào………………………………Chớp đông………………………… ………………………………nặng hạt……………………………… xoè tay………………………………nước mátGió gieo………………………………………………………………giọng cao………………………………tiếng sấm............................mưa rào. 2 Tìm từ ngữ về các chủ điểm saua) Lễ hội- Tên môt số lễ...