Tiết 6 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 2


1.a) Viết lời kể dưới mỗi tranh để tạo thành một câu chuyện.b) Đặt tên cho câu chuyện trên:2. Em đến nhà bạn để báo cho bạn đi dự Tết Trung thu nhưng cả gia đình bạn đi vắng. Hãy...