Tiết 7 ôn tập giữa học kì 2 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2


  Dựa theo nội dung bài Chiếc lá (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 98 - 99), ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng:1. Trong câu chuyện trên, có những nhân vật nào nói với nhau?□ Chim sâu và bông hoa. □ Chim sâu và chiếc lá.□ Chim sâu, bông...

  Dựa theo nội dung bài Chiếc lá (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 98 – 99), ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng:

  1. Trong câu chuyện trên, có những nhân vật nào nói với nhau?

  □ Chim sâu và bông hoa. 

  □ Chim sâu và chiếc lá.

  □ Chim sâu, bông hoa và chiếc lá.

  2. Vì sao bông hoa biết ơn chiếc lá?

  □ Vì lá suốt đời chỉ là một chiếc lá bình thường.

  □ Vì lá đem lại sự sống cho cây

  □ Vì lá có lúc biến thành mặt trời.

  3. Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

  □ Hãy biết quý trọng những người bình thường.

  □ Vật bình thường mới đáng quý.

  □ Lá đóng vai trò rất quan trọng đối với cây.

  4. Trong câu Chim sâu hỏi chiếc lá, sự vật nào được nhân hoá?

  □  Chỉ có chiếc lá được nhân hoá.

  □  Chỉ có chim sâu được nhân hoớ.

  □  Cả chim sâu và chiếc lá đều được nhân hoá.

  5. Có thể thay từ nhỏ nhoi trong câu Suốt đời, tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường bằng từ nào dưới đây?

  □ nhỏ nhắn                   □ nhỏ xinh                     □ nhỏ bé

  6. Trong câu chuyện trên có những loại câu nào em đã học?

  □ Chỉ có câu hỏi, câu kể

  □ Chỉ có câu kể, câu khiến.

  □ Có cả câu hỏi, câu kể, câu khiến.

  7. Trong câu chuyện trên có những kiểu câu kể nào?

  □ Chỉ có kiểu câu Ai làm gì?

  □ Có hai kiểu câu Ai làm gì?, Ai thế nào?

  □ Có cả ba kiểu câu Ai làm gì?, Ai thế nào?, Ai là gì?

  8. Chủ ngữ trong câu Cuộc đời tôi rất bình thường là:

  □ Tôi

  □ Cuộc đời tôi

  □ Rất bình thường

  Bài tập cùng chuyên mục