Tiết 7 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 2


1. Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm của người và vật trong những câu dưới đây:a) Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá.b) Mấy bông hoa mướp vàng tươi như những đốm nắng đã nở sáng trưng trên...