Tiết 7 – Tuần 35 – Ôn tập cuối học kì 2


1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:a) Em ngã đau. Bạn chạy đến đỡ em dậy, vừa xoa chỗ đau cho em vừa nói: “Bạn đau lắm phải không?”Em đáp:.............................................................b) Em rất buồn vì lỡ tay...