Tiết 8 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 – Tiếng Việt 3 tập


Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) theo một trong các đề bài sau:1. Kể về một người lao động.2. Kể về một ngày lễ hội ở quê em.3. Kể về một cuộc thi đấu thể thao.......................................................................................TRẢ LỜI:Viết một...