Tiết 8 – Ôn tập giữa học kì II trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


  Lời giải chi tiết1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Chơi ô chữ.a) Có thể điền từ nào vào các ô trống theo hàng ngang?- Dòng 1: Người cưới công chúa Mị Nương ( có 7 chữ cái).- Dòng 2: Mùa rét (lạnh) (có 4 chữ cái).- Dòng 3: Cơ...

  Lời giải chi tiết

  1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

  2. Chơi ô chữ.

  a) Có thể điền từ nào vào các ô trống theo hàng ngang?

  – Dòng 1: Người cưới công chúa Mị Nương ( có 7 chữ cái).

  – Dòng 2: Mùa rét (lạnh) (có 4 chữ cái).

  – Dòng 3: Cơ quan phụ trách việc chuyển thư từ, điện báo,… (có 7 chữ cái).

  – Dòng 4: Ngày tết của thiếu nhi có trăng đẹp (có 8 chữ cái).

  – Dòng 5: Nơi chứa sách, báo cho mọi người đọc (có 7 chữ cái).

  – Dòng 6: Con vật đi lạch bạch, lạch bạch (có 3 chữ cái).

  – Dòng 7: Trái nghĩa với dữ (có 4 chữ cái bắt đầu bằng chữ H)

  – Dòng 8: Tên con sông đẹp ở thành phố Huế (có 9 chữ cái).

  Trả lời:

  Tiết 8 - Ôn tập giữa học kì II trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 

  b) Đọc từ mới xuất hiện ở cột dọc: SÔNG TIỀN