Tiết 8 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 2


1. Viết lời đáp của em:a) Khi bà bảo em giúp bà xâu kim.b) Khi chị bảo em giúp chị nhặt rau nhưng em chưa làm bài xong.c) Khi một bạn ở lớp nhờ em giúp bạn làm bài trong...