Tiết 8 – Tuần 27 – Ôn tập giữa học kì 2


Trò chơi ô chữa) Điền từ vào ô trống theo hàng ngang:- Dòng 1: Người cưới công chúa Mị Nương (có 7 chữ cái).- Dòng 2: Mùa rét (lạnh) (có 4 chữ cái).- Dòng 3: Cơ quan phụ trách việc...