Tiết 9 – Ôn tập giữa học kì II trang 80 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


  Lời giải chi tiếtA. Đọc thầm:Cá rô lội nước    Những bác cá rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn với màu bùn. Những cậu rô đực cường tráng mình dài mốc thếch. Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ cũng chui ra, khoan...

  Lời giải chi tiết

  A. Đọc thầm:

  Cá rô lội nước

      Những bác cá rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn với màu bùn. Những cậu rô đực cường tráng mình dài mốc thếch. Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ cũng chui ra, khoan khoái đớp bóng nước mưa mới ấm áp, rồi dựng vây lưng ra như ta trương cờ, rạch ngược qua mặt bùn khô, nhanh như cóc nhảy. Hàng đàn cá rô nô nức lội ngược trong mưa, nghe rào rào như đàn chim vỗ cánh trên mặt nước.

  Theo Tô Hoài

  B. Dựa theo nội dung của bài, chọn câu trả lời đúng:

  1. Cá rô có màu như thế nào?

  a) Giống màu đất.

  b) Giống màu bùn.

  c) Giống màu nước.

  Đáp án: b. Giống màu bùn.

  2. Mùa đông, cá rô ẩn náu ở đâu?

  a) Ở các sông.

  b) Trong đất

  c) Trong bùn ao.

  Đáp án: c. Trong bùn ao

  3. Đàn cá rô lội nước mưa tạo ra tiếng động như thế nào?

  a) Như cóc nhảy.

  b) Rào rào như đàn chim vỗ cánh.

  c) Nô nức lội ngược trong mưa.

  Đáp án: b. Rào rào như đàn chim vỗ cánh.

  4. Trong câu  Cá rô nô nức lội ngược trong mưa, từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Con gì?

  a) Cá rô.

  b) Lội ngược.

  c) Nô nức

  Đáp án: a. Cá rô

  5. Bộ phận in đậm trong câu Chúng khoan khoái đớp bóng nước mưa trả lời cho câu hỏi nào?

  a) Vì sao?

  b) Như thế nào?

  c) Khi nào?

  Đáp án: b. Như thế nào?