Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở địa phương em.


  Đề bàiTìm hiểu về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở quê hương em. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức thực tế, sách báo ở địa phương hoặc tài liệu internet để trả lời.Lời giải chi tiếtHS tự tìm hiểu.

  Đề bài

  Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở quê hương em. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtTìm hiểu về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở địa phương em.

  Dựa vào kiến thức thực tế, sách báo ở địa phương hoặc tài liệu internet để trả lời.

  Lời giải chi tiết

  HS tự tìm hiểu.

  Bài tập cùng chuyên mục