Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh


I. Tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh1. Lí thuyết2. Luyện tậpa. Viết như vậy chưa chuẩn xác vì:- Chương trình Ngữ văn 10 không phải chỉ có văn học dân gian.- Chương trình Ngữ văn 10 về phần...
Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢNI. TÍNH CHUẨN XÁC TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH1. Tính chuẩn xác và một số  biện pháp đảm bảo tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh- Văn bản thuyết minh là văn bản nhằm giới thiệu, trình...