Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương như thế nào ?


  Đề bàiTình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 157, 158 để trả lời. Lời giải chi tiếtVới Hiệp định Giơ ne vơ, cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở...

  Đề bài

  Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương như thế nào?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtTình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương như thế nào ?

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 157, 158 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  Với Hiệp định Giơ ne vơ, cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông dương có Mỹ giúp đã chấm dứt.

  1. Miền Bắc

  – Ngày 10/10/1954, quân ta tiếp quản Hà Nội.

  – Ngày 1/1/1955, Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt nhân dân thủ đô.

  – Ngày 16/ 5/1955, Pháp rời khỏi Hải Phòng, miền Bắc hoàn toàn giải phóng.

  2. Miền Nam: 

  – Giữa tháng 5/1956, Pháp rút khỏi miền Nam khi chưa thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam theo điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ, …

  – Mỹ thay Pháp, đưa tay sai Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền ở miền Nam, âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á.

   Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai miền, miền Bắc được thống nhất thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ, đấu tranh thống nhất đất nước.

  Bài tập cùng chuyên mục