Tình hình nước ta trong những năm 1939 – 1945 có biến chuyển như thế nào ?


  Đề bàiTình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào mục I trong sgk Lịch sử 12 trang 103, 104 để trả lời.Lời giải chi tiết1. Tình hình chính trị:- Tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới...

  Đề bài

  Tình hình nước ta trong những năm 1939 – 1945 có biến chuyển như thế nào?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtTình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào ?

  Dựa vào mục I trong sgk Lịch sử 12 trang 103, 104 để trả lời.

  Lời giải chi tiết

  1. Tình hình chính trị:

  – Tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Pháp ra sức vơ vét thuộc địa để phục vụ cho cuộc chiến tranh.

  – Tháng 9/1940, Việt Nam chịu sự thống trị của Nhật – Pháp.

  – Tháng 3/1945, Nhật đảo chính Pháp, nhân dân Việt Nam sôi sục khí thế cách mạng, sẵn sàng khởi nghĩa.

  2. Tình hình kinh tế – xã hội:

  – Pháp thi hành chính sách Kinh tế chỉ huy.

  – Phát xít Nhật ra sức cướp bóc ruộng đất của nông dân.

  – Các công ty Nhật đầu tư vào các những ngành phục vụ cho quân sự.

   Cuối năm 1944 đầu năm 1945, gần 2 triệu đồng bào của Việt Nam chết đói.

  Bài tập cùng chuyên mục