Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số và nhận xét.


  Đề bàiCho bảng số liệu:Bảng 34. Số dân, diện tích gieo trồng, sản lượng và bình quân lương thực có hạt theo đầu người của Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 1995 và năm 2005.Các chỉ sốĐồng bằng sông HồngCả nước1995200519952005Số dân (nghìn người)16137180287199683106Diện tích gieo trồng cây...

  Đề bài

  Cho bảng số liệu:

  Bảng 34. Số dân, diện tích gieo trồng, sản lượng và bình quân lương thực có hạt theo đầu người của Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 1995 và năm 2005.

  Các chỉ số

  Đồng bằng sông Hồng

  Cả nước

  1995

  2005

  1995

  2005

  Số dân (nghìn người)

  16137

  18028

  71996

  83106

  Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt (nghìn ha)

  1117

  1221

  7322

  8383

  Sản lượng lương thực có hạt (nghìn tấn)

  5340

  6518

  26141

  39622

  Bình quân lương thực có hạt (kg/người)

  331

  362

  363

  477

  Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số và nhận xét.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtTính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số và nhận xét.

  – Sử dụng kĩ năng tính toán, xử lí số liệu về tỉ trọng thành phần.

  Lời giải chi tiết

  Tính tỉ trọng về dân số và sản lượng lương thực của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước (%)

  Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số và nhận xét.

   Nhận xét

  Nhìn chung trong tất cả các chỉ số, đồng bằng sông Hồng luôn chiếm một vị trí nhất định so với cả nước, tuy nhiên tỉ lệ các chỉ số này đang bị giảm dần.

  – Về số dân: chiếm tỉ lệ khá lớn, hơn 1/5 só với cả nước và đang giảm dần (22,4% năm 1995 và 21,7% năm 2005).

  – Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt chiếm 15,3% năm 1995 và đến năm 2005 giảm nhẹ còn 14,6%.

  – Sản lượng lương thực có hạt chiếm tỉ lệ khá lớn so với cả nước và đang giả khá nhanh trong cơ cấu (năm 1995 là 20,4% và 2005 là 16,5%).

  – Bình quân lương thực có hạt chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước nhưng đang giảm dần (năm 1995 là 91,2% và 2005 là 75,9%).