Tính từ và cụm tính từ


I. Đặc điểm của tính từ:1. Tìm tính từ trong các câu sau:a. bé, oai.b. nhạt, vàng hoe, vàng lịm, vàng ối, vàng tươi.2. Kể thêm một số tính từ mà em biết và nêu ý nghĩa khái quát của...
Lời giải chi tiếtI. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÍNH TỪ1. Tìm tính từ có trong các câu sau:a) Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc  vung và nó thì oai như một vị chúa tể.(Ếch ngồi đáy...