Tình yêu và thù hận


  Tóm tắt Rô-mê-ô và Giu-li-étRô-mê-ô và Giu-li-ét là vở bi kịch nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của U.Sếch-xpia. ở thành Vêrôna nước ý có hai dòng họ phong kiến vốn có mối thù truyền kiếp với nhau...