Tôi yêu em


Bố cục: 3 phần- Phần 1 (bốn câu đầu): những tâm trạng dằn xé trong tâm trạng của nhà thơ.- Phần 2 (hai câu tiếp): khổ đau và tuyệt vọng của nhân vật trữ tình.- Phần 3 (còn lại): sự...