Tổng kết phần Văn học – Ngữ văn 10


Câu 1: Văn học Việt Nam gồm hai bộ phận lớn là văn học dân gian và văn học viết. Câu 2.- Ba đặc trưng cơ bản của văn học dân gian.+ Là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng.+...
Lời giải chi tiếtĐỊNH HƯỚNG CHUNG1. Hệ thống hoá những kiến thức đã học, gồm:- Các bộ phận chủ yếu của văn học Việt Nam.- Những giai đoạn phát triển.- Những đặc điểm lớn về nội dung và nghệ thuật.-...