Tổng kết phần Văn – Ngữ văn 6 tập 2


Câu 1. Nhớ và ghi lại tất cả tiến các văn bản đã được đọc - hiểu:* Chương 1:- Con Rồng cháu Tiên- Bánh chưng, bánh giầy- Thánh Gióng- Sơn Tinh, Thủy Tinh- Sự tích Hồ Gươm- Sọ Dừa- Thạch...
Lời giải chi tiết1. Nhớ ghi chính xác theo các cụm bài, các kiểu văn bản đã học theo thứ tự của chương trình.Trả lời:Ghi lại theo chương trình và thể loại.+ Văn bản tự sự-  Tự sự dân gian...