Tổng kết phần Văn – Ngữ văn 8 tập 2


Câu 1. Lập bảng thống kê các văn bản Văn học Việt Nam đã học từ bài 15 ở lớp 8:Câu 2*. Nêu sự khác biệt nổi bật về hình thức nghệ thuật giữa các văn bản thơ trong các...
Lời giải chi tiếtCâu 1. Lập bảng thống kê các văn bản Văn học Việt Nam đã học từ bài 15 ở lớp 8.Trả lời: Câu 2*. Nêu sự khác biệt nổi bật về hình thức nghệ thuật giữa các văn...