Tổng kết phần văn (tiếp theo) – Ngữ văn 8 tập 2


1. TỔNG KẾT PHẦN VĂN (TIẾP)Câu 3: Qua các văn bản trong bài 22, 23, 24, 25, 26, có thể thấy:- Văn nghị luận là văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng hoặc...
Lời giải chi tiếtCâu 3. Qua các văn bản trong bài 22, 23, 24, 25 và 26, hãy cho biết thế nào là văn nghị luận. Em thấy văn nghị luận trung đại (các văn bản trong bài 22, 23,...