Tổng kết phần Văn (tiếp theo – trang 148) – Ngữ văn 8 tập 2


Câu 7: Lập bảng thống kê các tác phẩm văn học nước ngoài đã học ở lớp 8:Câu 8: Các văn bản nhật dụng đã học ở lớp 8:  STTTên văn bảnChủ đề chínhPhương thức biểu đạt chính 1Thông tin về ngày...
Lời giải chi tiếtCâu 7. Lập bảng thống kê các văn bản văn học nước ngoài đã học ở lớp 8 theo các cột: tên văn bản, tên tác giả, tên nước, thế kỉ, thể loại, nội dung chủ yếu,...