Tràng Giang


Câu 1: Lời đề từ "bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài":- Hai chữ bâng khuâng thể hiện được nỗi niềm của nhà thơ: cảm giác bâng khuâng trước Tràng Giang rộng lớn.- Trời rộng được nhân hóa nhớ sông...