Treo biển


I. Đọc – hiểu văn bản:Câu 1: Nội dung tấm biển đề treo ở cửa hàng (“Ở đây có bán cá tươi”) có mấy yếu tố? Vai trò của từng yếu tố?   Nội dung tấm treo biển ở cửa hàng...
Lời giải chi tiết1. Đọc truyện Treo biển và trả lời câu hỏi: Nội dung tấm treo biển ở cửa hàng ("ở đây có bán cá tươi") có mấy yếu tố? Vai trò của từng yếu tố?Trả lời:Nội dung tấm...
Lời giải chi tiếtI. VỀ THỂ LOẠI:1. Truyện cười là loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội(1).2....