Trình bày hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN và nội dung chính của Hiệp ước Bali (1976)


  Đề bàiTrình bày hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN và nội dung chính của Hiệp ước Bali (1976). Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử trang 81 để trả lời. Lời giải chi tiết*Hoàn cảnh ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á...

  Đề bài

  Trình bày hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN và nội dung chính của Hiệp ước Bali (1976). 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtTrình bày hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN và nội dung chính của Hiệp ước Bali (1976)

  Dựa vào sgk Lịch sử trang 81 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  *Hoàn cảnh ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN):

  – Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Đông Nam Á bước vào thời kì phát triển kinh tế và văn hóa, đòi hỏi phải tăng cường hợp tác giữa các nước.

  – Các nước Đông Nam Á muốn hạn chế ảnh hưởng và sự can thiệp của các nước lớn ngoài khu vực, nhất là khi cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Đông Dương ngày càng khó khăn và đứng trước nguy cơ thất bại.

  – Xu thế khu vực hóa mở rộng, cách mạng khoa học-kỹ thuật diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là sự thành công của Khối thị trường chung châu Âu.

  => Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan)

  *Nội dung của Hiệp ước Bali (2/1976):

  Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) tháng 2-1976, với việc kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (gọi tắt là Hiệp ước Bali). Hiệp ước Bali xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước:

  – Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

  – Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau;

  – Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

  – Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

  – Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.