Trình bày một vấn đề


Luyện tập Câu 1.  (1) Phần bắt đầu trình bày tương ứng với các câu:- Chào các bạn. Tôi rất phấn khởi được đến đây phục vụ các bạn. Tôi tên là…- Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã...
Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢN- HS hiểu được thế nào là trình bày một vấn đề; nắm được yêu cầu và cách trình bày một vấn đề.- HS luyện tập để có khả năng trình bày một vấn...
Lời giải chi tiếtI. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Trình bày một vấn đề là một kĩ năng giao tiếp quan trọng trong nhà trư­ờng và trong cuộc sống hàng ngày.2. Để trình bày được tốt, trước hết cần tìm hiểu...