Trình bày những đặc điểm chính của vùng công nghiệp.


  Đề bàiTrình bày những đặc điểm chính của vùng công nghiệp?Lời giải chi tiếtĐặc điểm của vùng công nghiệp:- Là vùng lãnh thổ rộng lớn, trong đó bao gồm nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp và trung tâm công nghiệp.- Có mối liên hệ mật thiết với nhau về...

  Đề bài

  Trình bày những đặc điểm chính của vùng công nghiệp?

  Lời giải chi tiết

  Đặc điểm của vùng công nghiệp:

  – Là vùng lãnh thổ rộng lớn, trong đó bao gồm nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp và trung tâm công nghiệp.

  – Có mối liên hệ mật thiết với nhau về mặt sản xuất.

  – Có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp trong vùng.

  – Trong vùng có vài ngành công nghiệp chủ yếu, tạo nên hướng chuyên môn hóa của vùng.

  Bài tập cùng chuyên mục